Projectes

L’objectiu d’Entresol és la creació de noves llars-residència, per aquelles persones i famílies que tenen aquesta necessitat.

Per avançar en aquest sentit la línia d’actuació que es considera que té més possibilitats des ser viable és hostatjar aquests equipaments en espais d’habitatges socials d’obra nova, de forma acordada amb l’administració municipal promotora.

De tota manera, no es descarta utilitzar espais que s’hagin de rehabilitar, sempre que es puguin trobar formes adequades per al seu finançament.