Documents

Sèrie DR (Documents per a la Reflexió)

28-1-2022 Cartera de serveis 2022 (DR-22-1) Malgrat l’increment del pressupost del Departament de Drets Socials, el 2022 continuaran estancats els recursos d’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual

15-1-2022 Síntesi del document (DR-21-1/v3)

8-10-2021 (DR-21-1/v3) L’ACTUAL MOMENT DE CANVI DEL MARC NORMATIU ÉS UNA OPORTUNITAT PER MILLORAR L’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Intervencions en fòrums i taules de treball

12-1-2021: Intervenció de Salvador Curcoll, President d’Entresol, a les jornades sobre L’Emergència de l’Hàbitat Urbà: Reptes i Oportunitats

2019: Aportacions d’Entresol a la Comissió d’Habitatge i Vida Independent de la XAVI (Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent)