Pis de Gràcia

Dinar al pis de Gràcia

El 2017, Entresol va posar en marxa un pis d’aprenentatge al barri de Gràcia, que permetia a les persones usuàries desenvolupar les habilitats necessàries per poder fer el pas de viure en família a la vida independent. En aquell moment, la gestió de les activitats del pis es va delegar a la Fundació Astres. S’aplicava un model sociopedagògic d’Atenció Centrada a la Persona (ACP) i es fomentaven les relacions comunitàries amb l’entorn de proximitat (comerços, serveis, etc.). L’experiència va ser molt exitosa, però l’esclat de la pandèmia del coronavirus va obligar el tancament del pis, i vam haver de renunciar a les subvencions obtingudes.

No obstant això, en els darrers anys Entresol ha perseverat en la seva idea de promoure habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual que ja no siguin només temporals, sinó definitius. En aquests moments, té focalitzats els seus esforços en el Projecte Via Augusta.