Preguntes freqüents

Què és Entresol?
Entresol és una associació sense ànim de lucre, creada per un grup de famílies, que té com a objectiu fer propostes d’habitatge adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual,tenint en compte les seves necessitats. Entresol vol ser un viver de projectes d’habitatge, sense adquirir-ne ni la titularitat ni la gestió.

On i quan va néixer?
Entresol es constitueix com a associació a Barcelona l’any 2015, inspirant-se en les cooperatives d’habitatge. Des d’aleshores, hem anat realitzant una tasca que es recull en les nostres memòries.

Com ens organitzem?
L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió de l’entitat. En ella s’expressa la voluntat dels socis i es prenen les decisions rellevants. La participació és a títol individual i es compta amb un vot per persona sòcia. Es convoca de manera ordinària un cop l’any per aprovar els comptes i pressupostos, i el pla de treball, així com l’elecció dels membres de la Comissió Executiva. És reuneix en sessió extraordinària quan és necessari, d’acord amb els Estatuts. La Junta Directiva es reuneix amb la freqüència que demani el dia a dia i està constituïda com a mínim pels càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a.

Quantes persones sòcies hi ha?
Actualment Entresol compta amb uns quaranta socis.

Quins avantatges ofereix formar part d’Entresol?
La missió d’Entresol és oferir a les persones amb discapacitat intel·lectual un suport efectiu, pràctic i decisiu per a l’accés a la vida independent en el sentit de l’article 19 de la Convenció de l’ONU del 2006. Les accions de l’associació es fan per proporcionar col·lectivament als socis un suport orientat en aquest sentit.

Com treballem?
A Entresol treballem conjuntament amb altres entitats de l’economia social i solidària amb qui compartim valors, principis i objectius. Mantenim relació amb diferents actors estratègics de l’administració pública i del tercer sector amb l’objectiu de promoure, defensar, sensibilitzar i procurar l’accés a la vida independent a les persones amb discapacitat intel·lectual, i en especial a aquelles amb necessitat de suport extens. Professionalitzem el màxim possible les activitats de l’entitat, encara que siguin realitzades en règim de voluntariat.

Qui pot ser soci/sòcia?
Qualsevol persona actuant en nom o en pro d’una persona amb discapacitat intel·lectual.

Quins drets té la persona sòcia?
Aquells que estableixen els Estatuts, consultables des del web. Des d’Entresol, estem en comunicació constant amb els nostres socis i els convidem a participar activament en totes les accions que emprenem.

Com puc fer-me soci?
Descarregant i omplint el formulari de sol·licitud d’alta, aportant les dades rellevants que es demanen. Un cop rebuda aquesta informació, ens posem en contacte amb la persona interessada.

Quina és la quota anual de soci? És necessària una aportació inicial?
La quota anual es determina per l’Assemblea General per cada exercici en el moment d’aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any. La quota de soci de l’any 2024 s’ha fixat en 125 euros, que s’abonarà en dos pagaments: 75 euros el mes de juny i 50 euros el mes d’octubre. Per les inscripcions de socis que es rebin a partir del 15 de juny, es girarà un únic rebut de 125€ el mes d’octubre.

Hi ha una obligatorietat de permanència mínima? Com puc donar-me de baixa?
No existeix cap obligatorietat de permanència i qualsevol persona sòcia pot abandonar Entresol en el moment que ho cregui convenient.