Portada

.

Entresol

Els inicis: El 2014, un grup de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, preocupades pel bloqueig en la creació de noves places de llar-residència des de l’any 2011, vam estudiar com es podia superar aquesta situació, provocada per la profunda crisi econòmica, financera, social i institucional del país i de l’entorn internacional.

El resultat va ser el document titulat “Projecte de llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Una iniciativa que neix de les famílies i els professionals i busca la complicitat i el suport de l’administració”.

El desembre de 2015 aquestes famílies han constituït Entresol, Associació per a l’habitatge i la discapacitat intel·lectual.

Qui som

Entresol és una associació sense  ànim de lucre creada el desembre de 2015 per un grup de famílies, amb l’objectiu de promoure l’exercici efectiu del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Què fem

Actuem com un viver de projectes d’habitatge, sense adquirir-ne ni la titularitat ni la gestió, sinó donant als seus familiars i tutors un suport efectiu, pràctic i decisiu perquè els seus fills o persones tutelades puguin tenir un habitatge que els asseguri una vida el màxim d’autònoma possible.

Com ho fem

Som un projecte social, però ens basem en la metodologia de l’emprenedoria i l’empoderament (empowerment), per enfortir el nostre potencial de millora de la situació dels nostres fills, germans i, en general, de les persones que tutelem.

Volem trencar el cercle viciós que ens paralitza:

cercle viciós