Organització

L’associació Entresol desenvolupa la seva activitat amb eficàcia, responsabilitat i amb el compromís d’oferir el servei més òptim a les persones amb discapacitat intel·lectual a les quals dóna suport.

L’entitat gestiona els recursos de forma eficient i transparent, facilitant la informació als òrgans pertinents  i al conjunt dels socis per tal que hom pugui tenir plena garantia de la tasca realitzada.

Junta d’Entresol (codi de bones pràctiques)

Dades de contacte

Entresol, Associació per l’habitatge i la discapacitat intel·lectual.
C/ Providència, 42
08024 Barcelona
NIF: G-66690801
Inscrita al Registre d’Associacions, núm. 58.432.
Inscrita al Registre de la Generalitat d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) amb identificador S09439.
Inscrita al Registre de grups d’interès de Catalunya, identificador 5500.