Habitatge social a Barcelona

Mapa de projectes d’habitatge social a Barcelona (font: https://habitatge.social/barcelona/)

elaboració: Entresol, gener-2022