Entresol fa propostes de treball a la XAVI

Entresol ha fet arribar a la XAVI (Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent) una sèrie d’observacions i suggeriments, en resposta a l’enquesta sobre els temes que caldria treballar durant aquest 2024. Recordem que la XAVI és una xarxa d’acció publicoprivada, integrada dins l’IMPD (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) de l’Ajuntament de Barcelona, que treballa per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat. En aquests moments, en formen part una setantena d’entitats.

En primer lloc, Entresol ha plantejat la necessitat de promoure nous models d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, especialment a la ciutat de Barcelona, on s’està vivint en els darrers temps un procés de gentrificació, que implica una escassetat d’habitatge a tots nivells, i que s’afegeix a les diferents problemàtiques que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquests nous models d’habitatge haurien de promoure l’autonomia, les relacions interpersonals i la convivència, i convertir-se en una alternativa a la ‘institucionalització’. Això suposaria apostar, entre d’altres, per aspectes arquitectònics que proporcionessin espais adequats perquè les persones amb discapacitat intel·lectual poguessin acabar vivint en el seu propi habitatge, independentment del grau de dependència.

D’altra banda, Entresol opina que l’Ajuntament de Barcelona hauria de tenir en compte les persones amb discapacitat intel·lectual, fent possible que cada districte tingui la capacitat suficient per donar resposta a les necessitats d’habitatge d’aquest col·lectiu. En aquesta línia, proposa: replantejar el model d’assistència personal a la ciutat de Barcelona; analitzar la fórmula d’habitatges amb serveis de gent gran i estudiar si es podria extrapolar al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual; i revisar les convocatòries de promocions públiques d’habitatge per garantir places i accés per al col·lectiu.

Finalment, Entresol també exposa, en la seva resposta a l’enquesta de la XAVI, la importància que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a les prestacions generalistes, com l’ingrés mínim vital, per poder finançar els serveis de suport que necessiten per dur a terme una vida independent, un aspecte que no és aplicable en l’actual model de concertació.

Per a més informació de la XAVI podeu accedir a: Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent