Projecte de Via Augusta 389: s’apropa la signatura del conveni de cessió

Es tracta d’un projecte d’habitatge cooperatiu de 14 habitatges d’obra nova de Vida Cooperativa SCCL dins del conveni marc signat el 2021 per a la promoció de cohabitatge en solars municipals de l’Ajuntament de Barcelona, orientat a facilitar l’accés a la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual, incloses aquelles amb necessitat de suport extens, projecte promogut entre altres per Entresol, i del que esperem poder donar notícies ben aviat de la signatura del conveni de cessió de sol.