Entresol participa en la revisió de la Cartera de serveis socials 

Amb motiu de la pròxima actualització de la Cartera de serveis socials de Catalunya, el Departament de Drets Socials ha obert una consulta pública per recollir suggeriments. 

Entresol s’ha adherit a totes les propostes presentades per Dincat, ja que les considera clau per garantir el dret a una vida independent de les persones amb discapacitat intel·lectual. Destaquen, entre les més importants, assegurar l’extensió del suport a tots els individus independentment del seu nivell de dependència, i desenvolupar l’assistència personal especialitzada en les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (PDID).

Per la seva banda, Entresol ha proposat la incorporació de tres qüestions complementàries a la Cartera. En primer lloc, afegir a l’apartat de prestacions econòmiques una nova prestació, que permeti a la persona administrar un pressupost personal per donar cobertura de forma personalitzada a les seves necessitats de suport, fomentant així la seva autonomia. En segon lloc, agregar a la cartera un nou servei de suport per a les PDID en règim de cohabitatge, una opció que s’està estenent al nostre país. I, finalment, possibilitar la gestió comuna de totes les prestacions que impliquin hores de suport (assistent personal, suport a la pròpia llar…) en aquells casos que diverses persones comparteixin habitatge.