Activitats

Jornada Anual del a Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent

Des de la seva creació, Entresol ha intervingut en diverses jornades i grups de treball, per tractar aspectes de l’habitatge. També, periòdicament, mantenim reunions amb entitats, vinculades al sector de la discapacitat intel·lectual i del cohabitatge.