normatives

El bloqueig pressupostari agreuja la situació de col·lectius vulnerables 

La recent convocatòria d’eleccions anticipades a la Generalitat de Catalunya ha comportat la no aprovació dels pressupostos generals, el que implica uns danys col·laterals sobre els col·lectius més vulnerables de la societat. Moltes iniciatives que s’estaven tramitant al Parlament i que havien de veure la llum durant aquesta legislatura, han quedat paralitzades. Alguns d’aquests projectes…